Czy polisa AC chroni leasingobiorcę w przypadku zniszczenia/utraty auta w leasingu?
Otrzymaj oferty od specjalistów jak GO-LEASING ODDZ ŁÓDŹ 2 nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

GO-LEASING ODDZ ŁÓDŹ 2

Czy polisa AC chroni leasingobiorcę w przypadku zniszczenia/utraty auta w leasingu?

2016-04-29

W rozmowach z klientami często okazuje się, że niesłusznie zakładają, iż rozliczenie umowy leasingu operacyjnego samochodu w przypadku utraty lub całkowitego jego zniszczenia ograniczy się do wypłaty firmie leasingowej odszkodowania z polisy AC. Tak jednak nie jest.

Zdjęcie nr 1

Jak zatem rozliczana jest umowa leasingowa w takich przypadkach?

Odpowiedź na powyższe pytanie zazwyczaj znajdziemy w dokumencie pt. „Ogólne Warunki Umów Leasingu” (skrótowiec OWUL) stanowiącego integralną część umowy leasingu. Faktem jest, że w przypadku utraty lub całkowitego zniszczenia auta umowa wygasa. Jednak chociaż na rozliczenie finansowe wygasłej umowy leasingu ma wpływ kwota odszkodowania wypłacona z polisy AC, to sama wypłata odszkodowania nie kończy sprawy. Do rozliczenia umowy firmy leasingowe używają tzw. sumy zdyskontowanych nieopłaconych dotąd czynszów leasingowych, według harmonogramu płatności zawartego w umowie.

Dyskonto

Tu warto zatrzymać się na chwilę i wyjaśnić, czym jest dyskonto. Najprościej mówiąc, to urealnienie do wartości dzisiejszej kwot płatności, które mamy otrzymać w przyszłości. Związane jest to z założeniem, że nominalna kwota pieniężna dzisiaj jest warta więcej niż taka sama nominalna kwota pieniężna, ale którą mamy otrzymać dopiero w przyszłości. Skąd takie założenie? Posłużmy się następującym przykładem: Jeśli posiadamy dzisiaj 100 zł, to moglibyśmy zdeponować je na lokacie i po upływie okresu lokaty otrzymać nasze 100 zł oraz dodatkowo odsetki. Jeśli założymy taką lokatę np. na rok i z oprocentowaniem 2% rocznie, to za rok nasze dzisiejsze 100 zł będzie warte już 102 zł [102 zł za rok = 100 zł dziś +100 zł * 2% = 100 zł x (1+2%)]. Analogicznie 102 zł, które mamy otrzymać z lokaty za rok, warte jest dzisiaj jedynie 100 zł [100 zł dziś = 102 zł za rok / (1+2%)]. Zatem zdyskontowana na dzisiaj wartość kwoty 102 zł, którą mamy otrzymać za rok z lokaty wynosi 100 zł. Roczna stopa dyskonta w powyższym przykładzie to 2% = oprocentowanie lokaty.

Warto zwrócić uwagę, jak określona jest w OWUL stopa dyskonta dla określenia bieżącej wartości niezapłaconych dotąd rat leasingowych. Stopa dyskonta może mieć istotny wpływ na ukształtowanie się wysokości tej kwoty. Wracając do naszego rozliczenia umowy leasingu: wyliczoną obecną wartość przyszłych płatności leasingowych wynikających z harmonogramu firma leasingowa porównuje z odszkodowaniem z AC, jakie uzyskała od ubezpieczyciela. Jeśli odszkodowanie jest większe od tak obliczonej kwoty to, o ile tylko tak stanowią warunki OWUL, klient może wystąpić o zwrot różnicy od firmy leasingowej. Jeśli natomiast odszkodowanie wypłacone z polisy jest mniejsze, to brakującą kwotę musi dopłacić klient.

Podsumowanie

W przypadku utraty lub całkowitego zniszczenia leasingowanego samochodu:

  1. Umowa leasingu wygasa i klient traci możliwość korzystania z pojazdu.
  2. Umowa leasingu wygasa i klient traci możliwość korzystania z pojazdu.
  3. Klient może zostać dodatkowo obciążony przez firmę leasingową opłatą równą różnicy pomiędzy sumą zdyskontowanych przyszłych opłat wynikających z harmonogramu a kwotą odszkodowania wypłaconą z polisy AC.

Może to być szczególnie dotkliwe w sytuacji, kiedy wartość odszkodowania z AC odbiega znacznie od wartości niespłaconych dotąd rat leasingowych, co ma miejsce np. w pierwszych miesiącach trwania leasingu nowych samochodów, kiedy ich wartość rynkowa w stosunku do ceny nabycia znacząco spadła. Jak zabezpieczyć się przed taką sytuacją? O tym już w kolejnym wpisie.Opracowano:
Jacek Ulowski
GO-LEASING ODDZ ŁÓDŹ 2